Strona Główna
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Logowanie

Dotyczy tylko pracowników

Nie pamiętasz hasła?

Designed by CSI UKSW
GRATULACJE

Informujemy, że mgr Piotr Jan Szewczak został laureatem konkursu na stypendia doktorskie Etiuda 2, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Pan Szewczak otrzymał środki na realizację projektu pt. "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich". Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
UNIWERSYTET NIE BĘDZIE POBIERAŁ OPŁAT ZA KOLEJNY KIERUNEK STUDIÓW

Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.
 
STUDIA DOKTORANCKIE

Od roku akademickiego 2014/15 na Wydziale będą prowadzone dwa kierunki studiów doktoranckich: matematyka i fizyka.


Studenci studiów doktoranckich na kierunku matematyka mogą specjalizować się w zakresie:

 1. analitycznych teorii równań różniczkowych,
 2. analizy asymptotycznej,
 3. sumowalności szeregów formalnych,
 4. optymalizacji matematycznej,
 5. analizy wariacyjnej (analizy niegładkiej),
 6. topologii i teorii mnogości,
 7. analizy zespolonej,
 8. analitycznej złożoności obliczeniowej,
 9. cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 10. detekcji podobieństw tekstów,
 11. teorii momentów.

Wszystkie te zagadnienia są bardzo istotne również w kontekście rozwoju innych dziedzin nauki takich jak informatyka, ekonomia czy fizyka. Badania prowadzone są pod kierunkiem wybitnych specjalistów w danych działach matematyki we współpracy z naukowcami reprezentującymi na Wydziale inne dziedziny jak fizyka i informatyka.

 

Więcej inforrmacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej rekrutacji na studia doktoranckie z matematyki.

E-mail do kontaktu: doktoranckie.wmp@uksw.edu.pl

Studenci studiów doktoranckich na kierunku fizyka mogą specjalizować się w zakresie:

 1. fizyki doświadczalnej, badając własności elektryczne i optyczne współczesnych materiałów półprzewodnikowych
 2. fizyki teoretycznej, w szczególności fizyki statystycznej, modelowania własności ciał stałych, fizyki chaosu i komputerów kwantowych. 

Badania prowadzone są pod kierunkiem wybitnych specjalistów we współpracy z naukowcami reprezentującymi na Wydziale inne dziedziny takie jak chemia, matematyka czy informatyka. Współpraca tego rodzaju pozwala prowadzić bardzo ważne w obecnych czasach badania łączące swoim zakresem kilka dziedzin nauki.


Więcej inforrmacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej rekrutacji na studia doktoranckie z fizyki.
E-mail do kontaktu: doktoranckie.wmp@uksw.edu.pl

 
Umowa z Uniwersytetem w Missouri
Studenci obecnego I roku studiów magisterskich, z kierunku matematyka mogą (po zakwalifikowaniu) studiować od przyszłego roku na Uniwersytecie w Missouri i uzyskać dwa dyplomy.
Warunki są podane w porozumieniu.
Czytaj całość
 
MATEMATYKA I INFORMATYKA - kierunki zamawiane
PO KL            UKSW            UE EFS

Od roku akademickiego 2012/2013 Wydział realizuje studia na dwóch kierunkach zamawianych:

                                                  MATEMATYKA i INFORMATYKA.
Projekt "Informatyk - nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego ",

Projekt "Matematyk - pracownik wszechstronny "


Czytaj całość