Strona Główna
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Logowanie

Dotyczy tylko pracowników

Nie pamiętasz hasła?

Designed by CSI UKSW
MSZA W INTENCJI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW

Zawiadamiamy, że we wtorek 28.10.2014 roku, o godzinie 17:30, w rocznicę ¶mierci Dziekana Wydziału,
prof. UKSW dra hab. Michała Krynickiego,
w kaplicy uniwersyteckiej zostanie odprawiona msza ¶więta w intencji ¦P Henryka Kotlarskiego, ¦P Tomasza Mazura, ¦P Michała Krynickiego, ¦P Macieja Skwarczyńskiego, ¦P Zdzisława Naniewicza, ¦P Jerzego Urbanowicza.
 
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY
Szanowni studenci,
druga tura rejestracji na przedmioty prowadzone na Wydziale w semestrze zimowym rozpocznie się w ¶rodę 15.10.2014 r.o godz. 20:00 i potrwa do poniedziałku 27.10.2014 r. do godz. 23:00. W tym roku rejestracja dotyczy również studentów z kierunków: fizyka, chemia i nauki ¶cisłe.
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi planami zajęć oraz uwagami do rejestracji .

 
UNIWERSYTET NIE BĘDZIE POBIERAŁ OPŁAT ZA KOLEJNY KIERUNEK STUDIÓW

Decyzj± władz UKSW, w nawi±zaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będ± pobierane w roku 2014/15.
 
Umowa z Uniwersytetem w Missouri
Studenci obecnego I roku studiów magisterskich, z kierunku matematyka mog± (po zakwalifikowaniu) studiować od przyszłego roku na Uniwersytecie w Missouri i uzyskać dwa dyplomy.
Warunki s± podane w porozumieniu.
Czytaj cało¶ć
 
MATEMATYKA I INFORMATYKA - kierunki zamawiane
PO KL            UKSW            UE EFS

Od roku akademickiego 2012/2013 Wydział realizuje studia na dwóch kierunkach zamawianych:

                                                  MATEMATYKA i INFORMATYKA.
Projekt "Informatyk - nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego ",

Projekt "Matematyk - pracownik wszechstronny "


Czytaj cało¶ć