Strona Główna
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Logowanie

Dotyczy tylko pracowników

Nie pamiętasz hasła?

Designed by CSI UKSW
UNIWERSYTET NIE BĘDZIE POBIERAŁ OPŁAT ZA KOLEJNY KIERUNEK STUDIÓW

Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.
 
STUDIA DOKTORANCKIE

Od roku akademickiego 2014/15 na Wydziale będą prowadzone dwa kierunki studiów doktoranckich: matematyka i fizyka.


Studenci studiów doktoranckich na kierunku matematyka mogą specjalizować się w zakresie:

 1. analitycznych teorii równań różniczkowych,
 2. analizy asymptotycznej,
 3. sumowalności szeregów formalnych,
 4. optymalizacji matematycznej,
 5. analizy wariacyjnej (analizy niegładkiej),
 6. topologii i teorii mnogości,
 7. analizy zespolonej,
 8. analitycznej złożoności obliczeniowej,
 9. cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 10. detekcji podobieństw tekstów,
 11. teorii momentów.

Wszystkie te zagadnienia są bardzo istotne również w kontekście rozwoju innych dziedzin nauki takich jak informatyka, ekonomia czy fizyka. Badania prowadzone są pod kierunkiem wybitnych specjalistów w danych działach matematyki we współpracy z naukowcami reprezentującymi na Wydziale inne dziedziny jak fizyka i informatyka.

 

Więcej inforrmacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej rekrutacji na studia doktoranckie z matematyki.

E-mail do kontaktu: doktoranckie.wmp@uksw.edu.pl

Studenci studiów doktoranckich na kierunku fizyka mogą specjalizować się w zakresie:

 1. fizyki doświadczalnej, badając własności elektryczne i optyczne współczesnych materiałów półprzewodnikowych
 2. fizyki teoretycznej, w szczególności fizyki statystycznej, modelowania własności ciał stałych, fizyki chaosu i komputerów kwantowych. 

Badania prowadzone są pod kierunkiem wybitnych specjalistów we współpracy z naukowcami reprezentującymi na Wydziale inne dziedziny takie jak chemia, matematyka czy informatyka. Współpraca tego rodzaju pozwala prowadzić bardzo ważne w obecnych czasach badania łączące swoim zakresem kilka dziedzin nauki.


Więcej inforrmacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej rekrutacji na studia doktoranckie z fizyki.
E-mail do kontaktu: doktoranckie.wmp@uksw.edu.pl

 
Umowa z Uniwersytetem w Missouri
Studenci obecnego I roku studiów magisterskich, z kierunku matematyka mogą (po zakwalifikowaniu) studiować od przyszłego roku na Uniwersytecie w Missouri i uzyskać dwa dyplomy.
Warunki są podane w porozumieniu.
Czytaj całość
 
MATEMATYKA I INFORMATYKA - kierunki zamawiane
PO KL            UKSW            UE EFS

Od roku akademickiego 2012/2013 Wydział realizuje studia na dwóch kierunkach zamawianych:

                                                  MATEMATYKA i INFORMATYKA.
Projekt "Informatyk - nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego ",

Projekt "Matematyk - pracownik wszechstronny "


Czytaj całość