Doktoranckie

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017 r. Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017.
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów.

 
Ministerstwo ogłosiło informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html
 
 
STYPENDIA DOKTORANCKIE

Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzenie 25/2015 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW

Wniosek dla doktorantów z I roku studiów

Wniosek dla doktorantów wyższych lat

STYPENDIA PROJAKOŚCIWE


Zarządzenie 26/2015 w sprawie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom UKSW

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW

Zasady przyznawania zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na WMP.SNŚ UKSW

Wniosek dla doktorantów z I roku studiów

Wniosek dla doktorantów wyższych lat

 

 


UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach