Aktualności

Harmonogram zajęć - aktualizacja 16.01.2018 rok

HARMONOGRAM

Zajęcia rozpoczynają się o godz 8.00 i trwają do godz. 14.45 (bloki 8-godzinne) lub do 16.30 (bloki 10-godzinne).


Harmonogram zajęć w dniach 19-21.01.2018 r.

Piątek 19.01.2018

MSE-MLA  8.00-14:45, sala 1242

MSE-MLB  8.00-14:45, sala A119

Sobota 20.01.2018

PHJC-IMA  8.00-18.15, sala A033

ASDI-ILA  8.00-16.30, sala 1203

ASDI-ILB  8.00-16.30, sala 1221

ASDI-MLA  8.00-16.30, sala C124

Niedziela 21.01.2018

PHJC-IMB  8.00-16.30, sala A033

ASDI-ILD  8.00-16.30, sala 1242

ASDI-ILE  8.00-16.30, sala 1241

ASDI-MLB  8.00-16.30, sala 1221

W trakcie zajęć zaplanowane są 15-minutowe przerwy, po każdych 90 minutach szkolenia.


Podział na grupy - aktualizacja 12.01.2018

PODZIAŁ NA GRUPY


Harmonogram zajęć w dniach 12-14.01.2018 r.

Piątek 12.01.2018

MSE-MLA  8.00-14.45, sala 1242

MSE-MLB  8.00-14.45, sala 1241

ASDI-ILA  8.00-16.30, sala A033

ASDI-ILC, 8.00-16.30, sala A119

Sobota 13.01.2018

PHJC-IMA  8.00-18.15, sala A033

ASDI-ILA  8.00-16.30, sala A119

ASDI-ILB  8.00-16.30, sala 1221

Niedziela 14.01.2018

PHJC-IMB  8.00-16.30, sala A033

ASDI-ILC  8.00-16.30, sala A119

ASDI-ILD  8.00-16.30, sala 1221
_____

UWAGA !
W trakcie zajęć zaplanowane są 15-minutowe przerwy, po każdych 90 minutach szkolenia.

Zajęcia dla grup IDMR-MMA, IDMR-MMB, DSDM-IMA, DSDM-IMB, MSE-ILE rozpoczną się po przerwie międzysemestralnej, od 23.02.2018. Za zmianę przepraszamy.


Harmonogram zajęć w dniach 5-7.01.2018 r.

Piątek 5.01.2018

PHJC-IMA  15.30-20.30, sala A033
ASDI-ILB  8.00-16.30, sala 1242

Niedziela 7.01.2018

PHJC-IMB  8.00-16.30, sala A033
ASDI-ILC  8.00-16.30, sala 1242
ASDI-ILD  8.00-16.30, sala 1241

W trakcie zajęć zaplanowane są 15-minutowe przerwy, po każdych 90 minutach szkolenia.

Zajęcia dla grup IDMR-MMA, IDMR-MMB, DSDM-IMA, DSDM-IMB rozpoczną się w późniejszym terminie, szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie. Za zmianę przepraszamy.


Podział na grupy - aktualizacja 03.01.2018

PODZIAŁ NA GRUPY


Harmonogram zajęć - aktualizacja 03.01.2018

HARMONOGRAM


Rekrutacja uzupełniająca do grup

Istnieje możliwość wybrania dodatkowego kursu w ramach Zadania 1. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie (w terminie do 02.01.2018) formularza zgłoszeniowego.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIvrTmdE7Aw90miCK3jMQf031BQTcE...

Uczestnik projektu może uczestniczyć w maksymalnie 4 kursach. Możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie zależy od dostępności miejsc (12 miejsc w grupie), pierwszeństwo w dostępie do kursu maja uczestnicy z wyższą średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego lub średnią ocen z dyplomu w przypadku studentów I roku II stopnia.


Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do projektu oraz podziałem na grupy w Zadaniu 1.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

PODZIAŁ NA GRUPY


Zajęcia zaplanowane na najbliższy weekend (15.12-17.12) zostają przeniesione na styczeń.

Szczegółowe informacje dot. terminów i godzin zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

Podział na grupy zostanie opublikowany do 22.12.2017.


Rekrutacja uzupełniająca trwa od 12.12.2017 do 19.12.2017.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie to studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków matematyka i informatyka.


Zapraszamy do wypełnienia formularza preferencji kursów i grup

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXWspqmXi6WFADReWTXe8C3sCVRv3J...


Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem realizacji zadania 1 - Realizacja zajęć warsztatowych - kompetencje informatyczne i analityczne.

PROFILE GRUP STUDENCKICH

ROZKŁAD ZAJĘĆ*

*UWAGA! Harmonogram zajęć może ulec zmianie.


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach